Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. Carské výnosy a jiná ruská zákonná ustanovení 8 část III

III. Pravidla pro správu duchovních záležitosti Tavridské karaimské komunity

§ 32. Chacham projednává duchovní záležitosti karaimských komunit s chazany jevpatorijské synagogy (mladším a starším chazanem), za tímto účelem se s nimi schází každý týden, radí se a diskutují záležitosti komunity, tyto tři osoby tvoří tzv. Tavridskou karaimskou duchovní radu.
 
Poznámka:
 
Každý z členu Tavridské karaimské duchovní rady má svou vlastní pečeť se znakem Tavridské gubernie s nápisem: Pečeť Tavridské karaimské rady.
 
§ 33. Záležitosti Tavridské karaimské duchovní rady se předkládají k posouzení chachamovi.
 
§ 34. Po posouzení záležitosti chachamem a po vyslyšení názorů chazanů, vydá chacham své rozhodnutí, to předá svým podřízeným duchovním, kteří zajistí jeho naplnění.
 
§ 35. Pokud chazani zjistí, že některé z rozhodnutí chachama odporuje obecně platným právním předpisům nebo nařízením vedení gubernie, jsou povinni nejpozději do tří dnů informovat o této skutečnosti Tavridského civilního gubernátora.

§ 36. Stížnost na rozhodnutí chachama, která se týkají věcí podléhajících jeho jurisdikci, posuzuje vedení gubernie.  

§ 37. Pokud nastanou problémy při řešení případu týkajícího se rozhodnutí chachama, nebo stížnosti podané na chachama, nebo oznámení podaného jevpatorijskými chazany podle § 35, předává vedení gubernie případ k řešení ministrovi vnitra, a to prostřednictvím Novorossijského
a besarabského generálního gubernátora.


Kompletní sbírka zákonů. Druhé vydání, svazek XII, číslo 9991