Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. Carské výnosy a jiná ruská zákonná ustanovení 1

 

8. května roku 1795
 
Adresováno Jekatěrinoslavskému, Vozněsenskému a Tavridskému generálnímu gubernátorovi hraběti Zubovovi.
 
Zproštění tavridských Židů, zvaných karaimové, dvojnásobného zdanění uvaleného na všechny Židy.
 
Hrabě Platone Alexandroviči!
 
Na základě Vašeho hlášení, učiněného na základě žádosti komunity tavridských Židů, zvaných karaimové, a na základě skutečností, které jste podrobně popsal.
 
Nejmilostivěji přikazuji nevybírat od karaimů dvojnásobnou daň, která je uvalena na všechny Židy; přikazuji vybírat od karaimů stejnou daň jako od ostatních obchodníků a měšťanů žijících v Tavridské oblasti; ponechávám na vašem uvážení, zda jim poskytnete i další výhody a úlevy; jedinou podmínkou je, aby do karaimské komunity nevstupovali ti z Židů, kteří jsou známi jako rabanité, a pro které platí námi vydaná uzákonění v plné míře.
 
Pokud jde o práva karaimů na vlastnění nemovitostí, nechť je uplatňován v plném znění Náš výnos schválený Senátem z 19 dne měsíce října roku 1794 (9. listopadu).
 
V ostatních záležitostech podporuji vaše rozhodnutí.
 
 
Odpověď  Jekatěrinoslavského, Vozněsenského a Tavridského generálního gubernátora hraběte Zubova adresovaná představitelům Tavridské oblasti.
 
Vážený a Ctihodný pan generálmajor, gubernátor Tavridské oblasti a kavalír.
 
Můj drahý gubernátore!
 
Po přečtení zprávy Vaší Exelence a na základě žádosti tavridských Židů, označovaných jako karaimové, týkající se zrušení dvojího zdanění uvaleného na všechny Židy, a dále pak osvobození karaimů od povinnosti platit rekrutský poplatek, osvobození od povinnosti ubytovat armádu, a povolení vlastnit movitý i nemovitý majetek a dědit ho; souhlasím s rozhodnutím Pozemkového soudu vydaným jménem Jeho carského veličenstva, které jsem na základě své žádosti obdržel osmého dne měsíce června; zároveň posílám Vaší Exelenci kopii mého výnosu týkajícího se zrovnoprávnění zmíněných Židů s ostatními obchodníky a měštany žijícími v Tavridské oblasti, který jim na základě Nejvyššího výnosu schváleného Senátem v minulém roce 1794 devatenáctého dne měsíce října (9. listopadu) uděluje právo vlastnit nemovitosti a zaručuje jim, že budou vždy posuzováni v souladu s běžnými zákony.

Informoval jsem Tavridský finanční úřad, aby mohl toto nařízení uplatňovat; a jak je zmíněno v mnou obdrženém nařízení, poskytnu jim co nejvíce výhod a úlev; v tomto duchu je (karaimy) může Vaše Excelence informovat; dále zajistím, aby po uplatňování těchto výhod a úlev nebyla daňová zátěž přenesena na ostatní obyvatele, s těmi musí být (karaimové) zrovnoprávněni; dále je potřeba zajistit, aby se součástí jejich komunity nemohli stát ti z Židů, kteří jsou známi jako rabanité, a vůči kterým musí být uplatňována všechna nařízení v plné míře.

Pokud jde o osvobození těchto Židů (karaimů) od platby rekrutského poplatku, budou tito Židé na základě Carského nařízení zrovnoprávněni s ostatními kupci a měšťany žijícími v Tavridské oblasti, a budou vyjmuti ze soupisu těch Židů, kterých se týká Carské nařízení vydané 7-ho září roku 1794, které v paragrafu 6 říká: aby ve všech guberniích, kde mají Židé od 23 června roku 1794 povolení žít, provozovat řemesla a obchod, zaplatili za každěho rekruta 500 rublů v hotovosti; na základě tohoto nařízení bude s těmi Židy, kteří jsou označováni jako karaimové, jednáno jako s ostatními kupci a měšťany žijícími v Tavridské oblasti, o této skutečnosti nezapomeňte informovat Finanční úřad.
 
S úctou pokorný sluha Vaší Exelence.
 
Hrabě Platon Zubov
 
Sbírka zákonů, XXIII, č. 17340